*

عین همین کلیپای کمتر از 100 ثانیه ایه غم انگیز! "مثلن یه لکۀ قرمزِ متحرکِ ریزه میزه، وَرجه وورجه کُنان، غافل، وقتی عمیقن محوُ و مَسحور افکار  لایتناهیه همیشگی شدی، جلوی چشمات، از تووی ظرف شیشه ای بلغزه بیرون و کمتر از صدم ثانیه ای فرو بره تووی سوراخ تنگ و تاریک سینک ظرفشویی و نیست و ناپدید بشه و برای همیشه بره که بره؛ ماهی قرمزِ بیچاره، اگه میمُرد دلم اینقد براش نمیسوخت! یه اتفاق، شبیه تر از سرگیجه به سرگیجه!" توجه داشته باشید!! اگه هنوز ماهی قرمزای عیدتون زنده ان و شما مسئول تمییز کردن محیط زندگیشونید، وقتی خواستید آب تنگشونو عوض کنید، قبلش حتمن این جمله رو با خودتون تکرار کنید: "من نباید به فکر فرو برم!"، "من نباید به فکر فرو برم!"یا اگه یادتون میره و نمیتونید اینکارو بکنید حتمن سوراخای سینک رو ببندید!!! و خداوند توبه کنندگان را دوست دارد.
سه شنبه, ۲۱ فروردین ۱۳۹۷، ۱۶:۴۱