*

وقتی ما بین افکار پریشان و بنظر پیچیده ات! و آشوب دلشوره ها و ترس ها و دلهره های دو جهانی، دلت هنوز آرام بود! باید یقینت را محکمتر گره بزنی و مطمئن باشی رها نیستی. و چه صوتی دل انگیزتر و دلنوازتر از اذان صبح به وقت دلتنگی های انسانی.
چهارشنبه, ۲۵ بهمن ۱۳۹۶، ۰۵:۰۶