*

لعنت بر شیطون! آخه این چه کاری بود؟ فی الواقع چه بلایی بود که شرکت بیان سر ما بلاگیها آورد؟! ایکاش این قسمت جدیدش اصلن هیچ وقت نبود، یا حالا که هست اختیاری بود! اگه خودشون جای ما بودن خوششون میومد بی هوا یاد نظرات سالها پیش در کدوم جای ناکجا بیوفتن که دوستشون ندارن؟! یکسری حرف خاکخورده و پوسیده!؟ لابد دو روز دیگه یه ابزار جدید می اندازن وسط میدون بلاگیها و گل به گلستان تنها منتظرت نبودم_ اصلن کار خوبی نبود. حالا من که اهل نظر و این حرفها خیلی نبوده ام و الان هم که اصلن نیستم و همه را بسته و خودمو راحت کردم! ولی با این قسمت کاملن مخالف القول ام، مخالف وجود یک فضای مجازی دیگر!