*

وقتی زورت به افکار مارموزت نرسید، وقتی بیستو خوردیو نزدیک به سی سالی، وقتی خودتو جلو آینه میبینی و نمیتونی جلوی نم توی چشمهاتو بگیری، وقتی از خودت و کارهای بیخودت عصبانی و گرفته ای، وقتی شدیدن بین دو راهی گیر اُفتادی و نمیدونی کدوم راه تورو به مقصد میرسونه! وقتی آنقدر خودتو آزار داده باشی که دیگه نتونی حتی به خودت اعتماد کنی، اینجا سخت ترین بخش زندگیه! انگار گاهی لازمه توی خودت فرو بری و بین تلاطم امواج درونیت دست و پا بزنی! با خودت بگی: یا غرق میشم، یا..!