*

به خدا سوگند، در این جهان هیچکس بتو مانند نشد. ای رستگارترین نوع بشر، علیترین و دوستترین و مؤمنترین و خالصترین یار و هم پیمان پیغمبر _ به اذان سحرگاه غدیر قسم؛ شهادت میدهم مولا و ولی هر دو جهانم توئی. اَشهَدُ أنَّ اَمیرالمُؤمِنینَ عَلیّاً ولیُّ الله. 
شنبه, ۱۸ شهریور ۱۳۹۶، ۰۵:۳۴عیدغدیرمبارک