*

همۀ ما از یکجایی به بعد یکسری خاطرات عجیب داریم، که دستساز و اورجینال، آکبند مال خود ما هستند! البته شاید مدل مشابه ش را عده ای از بشریت هم داشته باشند، اما مثل و مانند تو نمیشوند! ۱۱:۲۹