*

عید همگی بچه مسلمونا ازجمله حاج آقاها و حاجیه خانوما مبارکیکطورین، روزای عیدی که باید تعطیل باشن، میوفتن روز جمعه! البته بحال من خیلی فرقی نداره! حرف دل کارمند جماعتو زدم! برای اینکه عیدتون خالی پالی نباشه برید ور دل هم بشینید، مثلن خیلی حرف دارید برای هم! انگاری یکباره ای خل چل شدم!!! پاشم برم تا بیشتر ازین قاطی پاتی نزدم همه چی رو! ان شاالله غماتون قربونی شادیاتون :). گوودبای