*

برای اینکه به خودت ثابت کنی آستانه تحملت بالاست دلیل نمیخواد! همین که توی دل معضلات نشستی و به تک تکشون پوزخند میزنی و خودتو با چیزایی که کنارت داری خوشبخت میدونی، از صدبار غلتیدن بین بیغمی و بیدرکی، موثق تره! یک حسی وحشتناکتر از حسادت، مثل بختک اُفتاده روم! کجاست اونی که دوریو دوستی رو انداخت توی ذهن مردم!؟ تا بزنم توی دهنش که دیگه ازین غلطا نبافه! ها!!؟ 
پنجشنبه, ۹ شهریور ۱۳۹۶، ۱۷:۲۸