*

خوشمزه ترین خوراکی آشغال! که تمام دنیا دوستش دارند! حتی ماهی ها! که نمیشود نخوردش! که نمیشود قید خرش خرش کردنش را زد! که در غمگین ترین شرایط میتواند تو را از خودت بکشد بیرون و بندازدت توی دل خاک خورده ترین خاطرات دوستداشتنی بچگی ات! توی دل خنده ها و خوشی هایی که برای وجود شدنشان دلیل نمیخواستند! که الآن تبدیل شده اند به یکجور موانع عاقلانه ای که گاهی خودمان هم نمیدانیم چطور بوجود آمده اند!
پنجشنبه, ۲۶ مرداد ۱۳۹۶، ۰۹:۵۱