*

لابلای سرچ هام این صفحه "بخوان بنام پروردگارت" رو پیدا کردم! سریع یاد شهید حججی اُفتادم! یک لحظه صحنۀ تن بی سر شهید از ذهنم گذشت! یاد ارباب بی سر اُفتادم! دلم شکست! خوش بحال شُهداء. آزادانه و مشتاق، رفتن رو انتخاب کردن! فنای مطلق در حق! نه مثل ماها که هر روز اسیر یکچیزی هستیم و هر ساعت بطریقی گمراه! از وقتی خبر شهادت محسن حججی را شنیدم انگار یکجور بیخودی زنده ام! به خودم مشکوک شدم! به ایمان نصفه نیمه ام که فقط ختم شده به حجاب و نماز! که چقدر زن بودن سخته! که هر وقت دلت خواست نمیتونی عاشق بشی، چادر به سر، عزم شهادت کنی! و اعتقاد دارم سنگرها تا خانه های ما ادامه دارند، و به عنوان یک مؤنث نقش سختی بر دوش زنها هست برای جنگیدن و مبارزه با داعش جلاد و یا هر دشمن آشغال و عوضی دیگر! ولی مشکل اینجاست که اکثرهم لا یعلمون، لا یعقلون، لا یفهمون، لا..! چه دردی بزرگتر ازینها؟ چه جای این آیه است: 
وَ إن تُطِعِ أکثَرَ مَن فِی الأرضِ یُضِلّوکَ عَن سَبیلِِ اللهِج إن یَتَّبِعونَ إِلَّ الظَّنَّ وَ إِن هُم إِلّا یَخرُصونَ (۱۱۶ انعام)
اگر از بیشتر کسانی که در روی زمین هستند اطاعت کنی، تو را از راه خدا گمراه میکنند؛ 
(زیرا) آنها تنها از گمان و تخمین پیروی مینمایند، و تخمین و حدس (واهی) میزنند. 
چهارشنبه, ۲۵ مرداد ۱۳۹۶، ۱۰:۴۰