*

هی میخوام برم سمت سمینارم ولی جرأت نمیکنم! و میترسم وسط راه گیر کنم و بمونم! یا بهتره بگم اصلن نمیدونم از کجا شروعش کنم که بخوام وسط راهش گیر کنم! اینقدر گشته باشم دنبال یه موضوع خوب و درست درمون که به درد دکتری هم بخوره ولی انگار تمام موضوعات آب شدن رفتن توی زمین! کلیله و دمنه را تکوندم! کمی هم توی باغستان سعدی گردش کردم! و چند جا سوراخ سُنبهء دیگر! اما دریغ از یک کوره راه! انگار باید برم مغزمو سونوگرافی کنم، ببینم نینی توش چند ماهه ست که اینقده گیج میزنم!؟  ۲۳:۱۸