*

بنظرم مُرداد شکل یه زن با گیسهای فرفری و مشکیه، که لباس تور و حریر نباتی رنگ تنش کرده و لبهء دیوار نشسته و ترانهء اسیر مهستی رو میخونه! برگهء تقویمو که ورق زدم رسیدم به اول مُرداد، که چقدر این ماه را دوست دارم! خدا بیامرزه اونیو که این اسم زیبا و آهنگین رو براش انتخاب کرده! دلم میخواد حالا که آمده داد بزنم: سلام مُرداد مهربانم، سلام رفیق کهنهء من! و هی برایش دست تکان بدهم. و حتی باهاش برقصم، که چقدر حس میکنم شبیه خودم هست. 
و یا شاید شکل یک مرد سبیل مشکی با رکابی زرد! که وقتی میخندد انگار صاحب تمام دنیایی!
مُرداد از نگاه شما چه شکلیه؟! دوست داشتید برام بنویسید. 
_مردادی ها ماهتون مبارک_ تشکر ازینکه هستید 
۱ مرداد ۱۳۹۶، ۱۰:۲۷