*

مثلن که نه! واقعن خوابم نمیاد. هی غلت بزنم سمت چپ، بعد راست! هی فکر کنم، هی صلوات بفرستم. هی دوباره فکر کنم. هی فکر، فکر، فکر! مثلن به امروز ظهر که ناغافل بخش مهمش از نظرم پنهون موند! گوشهء قلبم انگار یکنفر نشسته داره باهام حرف میزنه! خوب میشد اگه یه نینی فسقلی این دوروبرها بود، هی گریه میکرد، ونگ میزد، سرمونو میخورد، مجبور بودم هزار بار براش لالایی بخونم، ولی اینقدر حس پوچ نداشته باشم! امشب ازون شبهایه که هزار تا سوال ته مغزم دارن جون میکنن ولی نمیتونم حتی یکدونه شونو نجات بدم! 
شنبه, ۳۱ تیر ۱۳۹۶، ۰۱:۲۵