*

ترک عادت شدیدن موجب مرض است. این را از من بشنوید که سخت مبتلایش شده م. یکی از بدترین عادتهایی که آدم میتونه دچارش شده باشه اینه که هی به خودش فشار بیاره که دقیقن موجودی غیر از شخصیت خودش باشه. یعنی اونقدر نقشش را خوب بازی کنه که مو لای درزش نره و اَحَدی به غوغای درونیش پی نبره! آخه چه مرضی بزرگتر ازین، که نتونی خودت باشی، ها؟! رفته اندر نقشی سخت فروو؟! گو: برون آ، ای دختروو! و اینجاست که باید گفت: اعوذ بالله من  شر کل امراض لاعلاج، مثلن همین بی موقع خودتو بخوری ها.
جمعه, ۳۰ تیر ۱۳۹۶، ۲۱:۵۴