*

اینکه بخوام یکاری را درست انجام بدم ولی نتونم! شبیه ظرف غذای یک دختر کوچولوی بازیگوش دو_سه ساله ست! آنقدر محتوایش را بهم میزنم که تهوع شود. بعد وقتی از گلویم پائین نرفت، نق نق کنم که یعنی غذا را دوست ندارم.  
سه شنبه, ۲۷ تیر ۱۳۹۶، ۰۹:۲۰